Η καινοτομία της ALEF:

 

Το αυτογραφικό (χημικό) χαρτί Alef διατίθεται σε σχήματα, σε


 •   μονά φύλλα
 •   μονά φύλλα με περφορέ
 •  προ-συνθεμένα φύλλα χωρίς περφορέ
 •  προ-συνθεμένα φύλλα με περφορέ όλα
 •  προ-συνθεμένα φύλλα με περφορέ μόνο στα φύλλα 
   που κόβονται και το στέλεχος 
  χωρίς περφορέ


Το αυτογραφικό χαρτί Alef είναι υψηλής ποιότητας και προσφέρει:

 • τέλεια καταλληλότητα, τόσο για χειρόγραφο όσο και 
  για δακτυλογράφηση και εκτύπωση
 • εξαιρετικά ευανάγνωστα αντίγραφα
 • αισθητική ομοιογενή εμφάνιση
 • πολλαπλά αντίγραφα
 • αντοχή στο χρόνο και στη γραφή και στα αντίγραφα