ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟ-ΣΥΝΘΕΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ALEF 

Η αρίθμηση προ-συνθεμένου χαρτιού Alef γίνεται πολύ εύκολα
αλλάζοντας ένα ανταλλακτικό στον αριθμητήρα που ήδη έχετε . Ο αριθμητήρας
σας μπορεί να επανέλθει ανά πάσα στιγμή στην αρχική του κατάσταση.

 

Δεν αλλάζεις αριθμητήρα.Αλλάζεις ανταλλακτικό.

 

Για διπλότυπο βάζεις το ανταλλακτικό Χ2.Τότε ο αριθμητήρας τυπώνει 2 φορές το ίδιο νούμερο και μετά αλλάζει.
Για τριπλότυπο βάζεις το ανταλλακτικό Χ3.Τότε ο αριθμητήρας τυπώνει 3 φορές το ίδιο νούμερο και μετά αλλάζει.
Για τετραπλότυπο βάζεις το ανταλλακτικό Χ4.Τότε ο αριθμητήρας τυπώνει 4 φορές το ίδιο νούμερο και μετά αλλάζει.

 

Σε πιεστήριο (όρθιο ή επίπεδο) Σε offset που έχει σύστημα αρίθμησης
NUMBERING 1 NUMBERING 2
Αλλάζεις το ροδάκι της καστάνιας
Αλλάζεις το ροδάκι που τυπώνει τις μονάδες

 

Δείτε σχετικά βίντεο εδώ.

 

Τα ανταλλακτικά τα προμηθεύει η Alef eni για όλους τους αριθμητήρες και έχει την πλήρη ευθύνη για τη συμβατότητα και την καλή λειτουργία τους.